Kwiecień 25 2015 23:43:32
Menu
Szkoła bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaPowitanie


ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa,

tel./fax 63 27 30 380, e-mail: klodawa1@wp.pl, www: gim1klodawa.pl
Egzaminy 2015


Egzamin gimnazjalny obejmował wiadomości i umiejętności

zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

w odniesieniu do wybranych przedmiotów

nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Miał formę pisemną. Przystąpienie do niego to warunek ukończenia gimnazjum.


Składał się z trzech części:

- humanistycznej,

- matematyczno-przyrodniczej,

- części dotyczącej języka obcego nowożytnego.Część humanistyczna składała się z zadań z zakresu języka polskiego
oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.


Część matematyczno-przyrodnicza składała się z zadań z zakresu matematyki
oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.


W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonywał wyboru jednego z siedmiu języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
Ta część egzaminu miała dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.


Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.


Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.


Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.
ZMIANA PLANU

ZMIANA PLANU 24.04.2015 ROK

zawody strzeleckie

18 kwietnia na strzelnicy LOK w Ruszkowie

odbyły się kolejne

POWIATOWE ZAWODY STRZELECKIE

o Puchar Starosty Kolskiego.


Startowało ponad 200 uczestników.

Zawodnicy oddali po dziesięć ocenianych strzałów z kbks-u

do tarczy ustawionej w odległości 50 m.

Bardzo dobrze zaprezentowali sie juniorzy i juniorki z naszej szkoły.
Indywidualnie wśród juniorek

miejscami na podium

podzieliły się zawodniczki z naszego gimnazjum

I MIEJSCE – ANNA PIGUŁA

II MIEJSCE – WERONIKA MICHALAK

III MIEJSCE – KAMILA SZAFRAŃSKA
Indywidualnie wśród juniorów

miejsca na podium zajęli:


II MIEJSCE – MARCIN OSTRÓŻKA

III MIEJSCE – FILIP FIJAŁKOWSKIRównież drużynowo

nasi zawodnicy

zajęli najwyższe miejsca na podium.


Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego

J U N I O R Z Y


I Miejsce SK LOK GIMN. KŁODAWA I

w składzie:

OSTRÓŻKA MARCIN
PACYNA KACPER
FIJAŁKOWSKI FILIP
III Miejsce SK LOK GIMN.KŁODAWA II


w składzie:

SIERADZKI KONRAD
JASKÓLSKI CEZARY
KAŃKA MATEUSZ

Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego

J U N I O R K I


I Miejsce SK LOK GIMN. KŁODAWA I

w składzie:

SZAFRAŃSKA KAMILA
MICHALAK WERONIKA
PIGUŁA ANNA
Serdecznie gratulujemy!!!


WYNIKI


MARATON MATEMATYCZNY"Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat"

Galileusz


Dnia 9 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

odbyła się druga edycja konkursu

"Maraton Matematyczny dla Gimnazjalistów".

Patronat honorowy nad konkursem sprawują:

- Wicestarosta Powiatu Kolskiego Pan Marek Banaszewski,
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Kole,
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Pan Zdzisław Domański.


Konkurs składał się z 35 zadań, które drużyny rozwiązywały w czasie 90 minut.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,

zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności pracy w zespole

oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych.Nasze gimnazjum reprezentowały dwie drużyny:

Aleksandra Kukawka i Martyna Nowak z klasy IIIc

oraz Sandra Lemczak i Karina Święcka z klasy IIIa.

Ola i Martyna zajęły II miejsce

Sandra i Karina - III
Laureaci otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kole,

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego pana Zdzisława Domańskiego

oraz Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.


aut. G. Wilma
Olimpiada

W dniu 10 kwietnia 2015 roku 29 uczniów naszego Gimnazjum wzięło udział

w Konkursie Języka Angielskiego

„Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua-Plus”.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu składającego się z 25 pytań zamkniętych.Celem Konkursu Językowego jest:

– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języ¬ków obcych;
– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się języ¬kiem an¬giel¬skim;
– wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki, które zostaną ogłoszone do 12 czerwca br.

Nauczyciel prowadzący konkurs w szkole: Joanna Junkiert
PIłka nożna - finał powiatowy


10 kwietnia 2015r w Kole odbył się finał powiatowy w piłce nożnej.


W finale brały udział 3 najlepsze szkoły gimnazjalne powiatu kolskiego:

-Gimnazjum nr 2 Koło,
-Gimnazjum w Łubiance,
-Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła ll w Kłodawie.


Naszą szkołę reprezentowali:

Bartosz Giedz, Damian Pokrywiecki, Eryk Marczak, Julian Kubiak, Filip Kuśmierkiewicz,

Kacper Fabiniak, Mateusz Sędziak

Wynik meczów:


Gimnazjum nr 1 Kłodawa-Gimnazjum nr 2 Koło 2:1

Gimnazjum nr 2 Koło-Gimnazjum Łubianka 1:5

Gimnazjum nr 1 Kłodawa-Gimnazjum Łubianka 0:0Nasza szkoła zajęła II miejsce


GRATULUJEMY!


opiekun: Mariusz Andrzejczak
Myśli Jana Pawła IIW dniu 10.04.2015r. w Poznaniu

odbył się etap wojewódzki VII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady

„Myśli Jana Pawła II”.
Z naszej szkoły wzięło udział troje uczniów:

1.Michał Radke
2. Paulina Nawrocik
3. Daria Nużczyńska

Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 19-20 czerwca 2015r.w Suwałkach

dostała się


Daria Nużczyńska,


która zajęła II miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Danuta Bartosik
BRD 2015Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa

i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Konkurencje były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazja.

Mogły w nim uczestniczyć dzieci pod warunkiem posiadania karty rowerowej, legitymacji i zgody rodziców.

Turniej miał charakter wieloetapowy.

Uczniowie sprawdzili swoje wiadomości pisząc TEST WIEDZY I SKRZYŻOWANIA

oraz umiejętności na Rowerowym Torze Sprawnościowym i w Miasteczku Ruchu Drogowego.

Ponadto każda drużyna wykazała się umiejętnoscią udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasza drużyna w składzie:

Filip Fijałkowski, Dominik Łuczyński, Mikołaj Skubiszewskizajęła
Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa Pani Ewa Pierzgalska i Pan Dawid Pudło

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kłodawie Pani Beata Kołuda,

Nauczyciele: mgr Arleta Sławińska, mgr Anna Mila, mgr Maria Bartłomiejczak, mgr Mariusz Andrzejczak, mgr Waldemar Stokfisz,

Przedstawiciel Komisariatu Policji w Kłodawie - sierż. sztab. Jarosław Bienias

Higienistka szkolna - Urszula Ziółkowska

czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju, wyłonili a nastepnie nagrodzili zwycięzców.


Wśród nagrodzonych znalazł się również nasz gimnazjalista,

zajmując miejsce na podium.

Wszyscy uczestnicy, opiekunowie, członkowie komisji otrzymali

drobne pamiątki

specjalnie przygotowane na potrzeby turnieju.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach stali się właścicielami upominków

ufundowanych

przez Urząd Miasta i Gminy Kłodawa.


W czasie turnieju organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników słodkie bułki, herbatę i obiad.


Gratulujemy!


Rekrutacja


KWESTIONARIUSZ

REGULAMIN REKRUTACJI 2015X rocznica śmierci Jana Pawła IIZ okazji X rocznicy śmierci Jana Pawła II

w naszej szkole zorganizowaliśmy wystawę związaną z postacią naszego patrona.
Na wystawie znajdowały się:


plakaty zrobione przez uczniów naszej szkoły

oraz wystawa książek o Janie Pawle II jak i Jego publikacji.Również delegacja uczniów wraz z Dyrekcją szkoły udała się pod pomnik Jana Pawła II

znajdującego się przy kościele parafialnym

aby złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz.

aut. Danuta Bartosik
Powiatowe zawody w piłkę nożną
W dniu 31 marca 2015 roku w Przedczu odbyły się eliminacje do etapu powiatowego w piłkę nożną.Drużyny: Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, Gimnazjum w Przedczu i Gimnazjum w Grzegorzewie.


Wyniki meczów:

Kłodawa - Grzegorzew 0:3
Przedecz - Grzegorzew 2:1
Kłodawa - Przedecz 6:1Wynik turnieju:

1. Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie


2. Gimnazjum w Grzegorzewie

3. Gimnazjum w PrzedczuReprezentacja naszej szkoły:


Filip Fijałkowski, Julian Kubiak, Filip Kuśmierkiewicz, Eryk Marczak, Łukasz Pacholski,

Damian Pokrywiecki, Bartosz Giedz, Kacper Fabiniak,

Łukasz Grudziński, Mateusz Sędziak.

Gminne zawody w piłkę nożną


W dniu 27 marca 2015 roku odbył się etap gminny zawodów w piłkę nożną.


Drużyny: Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, Gimnazjum w Rysinach, Gimnazjum w Górkach i Gimnazjum w Wólce Czepowej.
Wyniki turnieju:


1. Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie


2. Gimnazjum w Rysinach

3. Gimnazjum w Górkach

4. Gimnazjum w Wólce CzepowejNaszą szkołę reprezentowali:


Filip Fijałkowski, Gracjan Estkowski, Kacper Pecyna, Filip Kuśmierkiewicz,

Bartosz Giedz, Łukasz Pacholski, Damian Pokrywiecki, Eryk Marczak,

Kacper Fabiniak, Filip Grzegorczyk, Mateusz Sędziak.

opiekun: Mariusz Andrzejczak


Projekt Szkoła Współpracy
Nasza szkoła przystąpiła do projektu pt.W ramach projektu zespół 11-osobowy składający się z uczniów,

rodziców i nauczycieli uczestniczył 23.III.2015r. w Licheniu Starym,

w pierwszych warsztatach podnoszących kompetencje

w zakresie podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole.Atmosfera na warsztatach była sympatyczna i rodzinna,

współpraca miedzy nauczycielami, rodzicami i uczniami była zgodna i jednomyślna.

Drugi termin warsztatów przewidziany jest na 26 maja 2015r.aut. Danuta Bartosik


Konkurs Wiedzy o Prawie i Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce


Szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie postaw obywatelskich uczniów

poprzez doskonalenie nauczycieli”,


którego realizatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE)

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach projektu 27.04.2015r. odbyła się

III EDYCJA „KONKURSU WIEDZY O PRAWIE”

na etapie szkolnym.
Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.W konkursie wzięło udział 8 uczniów, w tym 3 uczniów przeszło do finału konkursu,

który odbędzie się 28 kwietnia 2015r. w OIRP w Poznaniu.


Są to uczniowie:

ALEKSANDRA CICHOMSKA KL. II A

KAMILA SZAFRAŃSKA KL. II A

KAMIL SZYDŁOWSKI KL. II C

Gratulujemy!W dniu 23 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbył

się XIX Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce na etapie rejonowym.Orgaznizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Funkcję przewodniczącej komisji rejonowej pełniła pani Jolanta Krucha.


Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IIc: Adrianna Niestrawska i Julia Mikołajczyk.
Obie dziewczyny zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego,

który odbędzie się w maju bieżącego roku.

Udział w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce pozwoli przybliżyć uczniom

dziedzictwo kulturalne regionu oraz popularyzować kulturę regionalną.


opiekun: Elżbieta Dąbrowa

"Kangur Matematyczny"


W czwartek, 19 marca, 27 uczniów naszego Gimnazjum

wzięło udział w międzynarodowym konkursie

,,Kangur Matematyczny".Konkurs ma charakter jednorazowego testu.

Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej

o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla wszystkich poziomów

podnoszą jego atrakcyjność.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki, które zostaną ogłoszone pod koniec maja.


Szkolny Koordynator Konkursu Grażyna WilmaDzień Wiosny


Dnia 21 marca w naszej szkole tradycyjnie już obchodziliśmy

Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Talentów i Dzień Języków Obcych.


W tym dniu uczniowie przyszli na godzinę 8.00.

Najpierw spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych, a następnie wszyscy o godzinie 9.00

zgromadzili się w hali sportowej, by wspólnie obejrzeć

przygotowaną przez społeczność uczniowską część artystyczną.Każda klasa miała za zadanie zaprezentować się,

czyli wykonać jakąś piosenkę czy taniec.


Wszystkie klasy to zadanie przygotowały rewelacyjnie.

Marcin Ostróżka wspólnie z koleżankami z klasy III c

w tanecznym pokazie prezentował swoje wdzięki.

W magiczne miejsce, zwane muzyką,

zabrała widownię Florentyna Rosołek z klasy IIa.
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny został bardzo radośnie przywitany

przez uczniów z klasy IIIa.

Karina Święcka i Daria Nużczyńska

we współpracy z nauczycielem języka polskiego p. Magdaleną Adamkiewicz

przygotowały skecz, który do łez rozbawił publiczność.


Wyjątkowo śmieszny montaż muzyczny przygotowali uczniowie z klasy IIb.

Agata Rzeźnik, Oliwia Szadkowska i znakomity Jakub Danelski

brawurowo odegrali swoje role.

Ponadto:


w sali nr 8 odbył się konkurs

dla klas I gimnazjum

związany z mechatroniką.


Gimnazjaliści za pomocą klawiatury sterowali mobilnymi robotami,

wykorzystując skrypt napisany w programie Prophio.

Plac manewrowy zajmujący około 10m2 został przygotowany przez starszych kolegów – uczniów klasy II c gim.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała pani Arleta Sławińska,

a pomagali jej: Patrycja Tomczyk, Kamil Szydłowski i Anna Piguła,

którzy w ten sposób realizowali projekt edukacyjny.


Zwycięzcą został

Mateusz Zawadzki z klasy IC
Szkolne koło kulinarne

zaprezentowało kunszt kulinarny – przygotowując zdrowe szaszłyki.

Wyjątkowo smakowały prezentującym swoje osiągnięcia

przedstawicielom Koła Strzeleckiego, którego opiekunem jest pan Mariusz Andrzejczak

oraz przedstawicielom koła geologicznego,

nad którym pieczę sprawuje pani Ewa Michalak Piguła.


Podczas apelu został przeprowadzony konkurs na najciekawsze wiosenne przebranie.

I tutaj znów uczniowie wykazali się pomysłowością i oryginalnością w prezentowanych przebraniach.

Jury miało bardzo trudne zadanie.


I miejsce

zajęła Kinga Jędrzejczak
Widownia mogła również posłuchać

zespołu wokalno-instrumentalnego


przygotowanego przez panią Ewę Podlasin.
W dniu 20 marca podczas ,,Szkolnego Dnia Odkrywców Talentów”

uczennice klas drugich dokonały podsumowania szkolnych projektów edukacyjnych realizowanych

pod opieką nauczycielki chemii i fizyki pani Jolanty Barańskiej.

Uczennice z klasy II c, Patrycja Tomczuk i Agata Zięciak,

przedstawiły prezentację multimedialną oraz krótki film z przeprowadzonych eksperymentów pod tytułem

,,Woda – cud natury”.

Uczennice klasy IIa, Aleksandra Cichomska i Justyna Wojciechowska,

nakręciły film z prowadzonych w domu

oraz szkole doświadczeń chemicznych pod tytułem

,,Kolorowa chemia – doświadczenia i eksperymenty chemiczne.”

Dziewczyny wykazały się dużą pomysłowością,

poświęciły dużo czasu i pracy na

realizację projektu.

Koordynatorem była mgr Anna Mila.


Uroczystość prowadzili uczniowie klasy II c gimnazjum

(Aleksandra Szymańska i Łukasz Adaszewski).


Za przygotowanie prezentacji klas odpowiedzialni byli wychowawcy


oraz Samorząd Uczniowski


wraz z nauczycielami języków obcych.


zwiedzenie podziemnej trasy turystycznej Kopalni Soli Kłodawa10 marca br. grupa uczniów ze

SZKOLNEGO KOŁA GEOLOGICZNEGO


uczestniczyła w wycieczce,

której celem było zwiedzenie

podziemnej trasy turystycznej Kopalni Soli Kłodawa.


Wycieczka miała na celu poszerzenie wśród młodzieży gimnazjalnej wiedzy górniczej i geologicznej.W jej trakcie uczniowie między innymi:


- poznali historię powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli,

- zjechali windą na poziom 600 m pod powierzchnią ziemi,

- przeszli wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opiekunki górników solnych,

- obejrzeli wyeksploatowane komory solne,

- zobaczyli maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym.
Wszyscy wrócili zadowoleni i bogatsi o nowe wiadomości.

Aut. Ewa Michalak-Piguła


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka