Maj 01 2016 06:09:27
Menu
Szkoła bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaPowitanie


ul. Kościelna 15, 62-650 Kłodawa,

tel./fax 63 27 30 380, e-mail: klodawa1@wp.pl, www: gim1klodawa.pl
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Newsy
W ramach koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie a tym samym realizowanego przez nas programu Trzymaj Formę,

uczniowie klasy IIIb oraz I b przygotowują projekt edukacyjny pod hasłem:

„Dbaj o siebie, dbaj o formę, by osiągnąć zdrowia normę”.

Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia w szkole i w środowisku lokalnym
poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej oraz zwiększanie wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania.
Główne działania podejmowane w ramach projektu to przede wszystkim organizacja Dni Zdrowego Jedzenia.
Miały one za zadanie uzmysłowić uczniom, że zdrowa żywność i zdrowe przekąski również są smaczne.
W każdą środę marca odbyły się kolejno: Dzień Marchewki, Dzień Jabłka oraz Dzień Warzyw i Owoców.
Uczniowie zaangażowali w przygotowania również rodziców i wspólnie przygotowali wiele smacznych,
a zarazem zdrowych potraw, wykazując się przy tym ogromną kreatywnością.
Kolejny etap to organizacja tzw. Spacerów po Zdrowie.
Pierwszy ze spacerów odbył się 21 marca, podczas obchodów Dnia Wiosny w naszej szkole.
Wszyscy uczniowie przygotowali transparenty zachęcające do dbania o zdrowie, a następnie przeszli ulicami miasta.
Kolejny spacer, tym razem tylko z uczestnikami zespołu projektowego, odbył się 8 kwietnia.
Uczestnicy oprócz aktywnego spędzania czasu przeprowadzili krótką ankietę wśród mieszkańców Kłodawy,
mającą na celu sprawdzenie jak się odżywiamy i w jaki sposób spędzamy wolny czas.
Zespół projektowy zamierza zorganizować jeszcze przynajmniej dwa wspólne spacery dla społeczności uczniowskiej.
W ramach projektu uczniowie przygotowali również plakaty
oraz nagrali krótki filmik pokazujący dobre i złe nawyki dotyczące zarówno żywienia jak i aktywności fizycznej.
Następnym planowanym działaniem jest organizacja spotkania z absolwentką Dietetyki
oraz Zarządzania Jakością Żywienia, która zgodziła się przeprowadzić warsztaty dla uczniów.
Planowany termin spotkania to początek maja.
Ostatnim etapem projektu będzie prezentacja wyników podczas obchodzonego 10 czerwca br. Dnia Profilaktyki.
EGZAMINY GIMNAZJALNE 2016.
Newsy


Egzamin gimnazjalny obejmował wiadomości i umiejętności

zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

w odniesieniu do wybranych przedmiotów

nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.Miał formę pisemną. Przystąpienie do niego to warunek ukończenia gimnazjum.


Składał się z trzech części:

- humanistycznej,

- matematyczno-przyrodniczej,

- części dotyczącej języka obcego nowożytnego.Część humanistyczna składała się z zadań z zakresu języka polskiego
oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie.


Część matematyczno-przyrodnicza składała się z zadań z zakresu matematyki
oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii.


W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonywał wyboru jednego z siedmiu języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.
Ta część egzaminu miała dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.


Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

• język polski
• historia i wiedza o społeczeństwie
• matematyka
• przedmioty przyrodnicze
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.


PRELEKCJE 2016.
Newsy
W ramach cyklicznych spotkań z osobami, którzy będą nam przybliżać postać naszego Patrona św. Jana Pawła II,

w dniu 13. 04. 2016r. gościliśmy w naszej szkole pana Zenona Chojnackiego z Konina,

który poprowadził prelekcje z młodzieżą naszej szkoły oraz rodzicami.

Tematem prelekcji było doświadczenie obecności w Jego życiu osoby Św. Jana Pawła II.
Opowiedział o osobistych spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie
oraz podczas pielgrzymek do Polski.
Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną była bardzo ciekawa i interesująca.


LIGA STRZELECKA
Newsy
SZKOLNA LIGA STRZELECKA


15 kwietnia 2016r. w hali sportowej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu

odbyła się 3 runda Szkolnej Ligi Strzeleckiej,

której patronuje Starosta Kolski.
Cieszyć mogą coraz lepsze wyniki osiągane przez zawodników i zawodniczki.
Tak więc jeden z głównych celów Ligi Strzeleckiej, podnoszenie poziomu sportowego, został osiągnięty.
Swoją dominację potwierdziły drużyny z Kłodawy.
Kolejność drużyn była taka jak w dwóch pierwszych zawodach
.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

1.Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II-1 drużyna -593/600 pkt.
2.Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II-2 drużyna -589 pkt.
3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie -586 pkt.
4.ZSR CKU Kościelec – 1 drużyna -565 pkt.
5.Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Choceniu -530 pkt.
Liceum Ogólnokształcące w Kole -530 pkt.
7.Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Choceniu -518 pkt.
8.Zespół Szkół Marysin-Lubraniec -507 pkt.
9.Gimnazjum w Dąbiu – 2 drużyna -484 pkt.
ZSR CKU Kościelec-2 drużyna -484 pkt.
11.Gimnazjum w Dąbiu -1 drużyna -474 pkt.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA DZIEWCZĄT:

1.Sandra Rybińska - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 100 pkt.
2.Anna Piguła - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 100 pkt.
3.Weronika Michalak - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 100 pkt.
4.Patrycja Jaśkiewicz - ZSR CKU Kościelec - 100 pkt.
5.Kamila Szafrańska - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 99 pkt.
Natalia Królikowska - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 99 pkt.


KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA CHŁOPCÓW:

1.Marcin Ostróżka - ZSP Kłodawa - 100 pkt.
2.Konrad Sieradzki - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 100 pkt.
3.Dawid Nowacki - ZSP Kłodawa - 100 pkt.
4.Wiktor Wacławik - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 100 pkt.
5.Gracjan Danielewicz - ZSP Kłodawa - 100 pkt.
6.Adam Cieniecki - Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - 99 pkt.
Konrad Ostróżka - ZSR CKU Kościelec - 99 pkt.GRATULUJEMY!!!
SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARZEM 2016.
Newsy


Dnia 14. 04.2016. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie

odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem i obrońcą zwierząt

Tomem Justyniarskim.
Odbiorcami była między innymi duża grupa młodzieży z naszej szkoły.
Pan Tom Justyniarski w ciekawy sposób opowiadał uczniom o swojej pasji do zwierząt, podróży,
a przede wszystkim pasji pisarskiej.

Jasno zaznaczył, że tematyką jego twórczości są właśnie zwierzęta.
Autor zaprezentował młodzieży najbardziej popularne swoje książki,
wśród których znalazły się ,,Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca” i ,,Mój przyjaciel bocian”.
Warto zaznaczyć, iż ,,Psie troski” pokonały ,,Harr’ego Pottera” w konkursie MEN na lekturę szkolną.

Uczniowie zgromadzeni na spotkaniu dowiedzieli się również
o codziennych zmaganiach zwierząt w schroniskach.
Podczas spotkania autorowi towarzyszył mały piesek- Lusia,
która wzbudziła ogromną sympatię młodzieży.
Po spotkaniu była możliwość kupienia książki z dedykacją autora.
BRD 2016.
NewsyCelem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa

i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
3.popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Konkurencje były rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazja.

Mogły w nim uczestniczyć dzieci pod warunkiem posiadania karty rowerowej, legitymacji i zgody rodziców.

Turniej miał charakter wieloetapowy.

Uczniowie sprawdzili swoje wiadomości pisząc TEST WIEDZY I SKRZYŻOWANIA

oraz umiejętności na Rowerowym Torze Sprawnościowym i w Miasteczku Ruchu Drogowego.

Ponadto każda drużyna wykazała się umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


Nasza drużyna w składzie:

Konrad Sieradzki, Kacper Krawczyk, Miłosz Kujawka


zajęła

i będzie reprezentowała naszą gminę na zawodach powiatowych.


Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa Pani Ewa Pierzgalska

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie Pani Beata Kołuda,

Nauczyciele: mgr Arleta Sławińska, mgr Anna Mila, mgr Maria Bartłomiejczak, mgr Mariusz Andrzejczak, mgr Waldemar Stokfisz,

Przedstawiciel Komisariatu Policji w Kłodawie - mł. asp. Jarosław Bienias

Higienistka szkolna - Urszula Ziółkowska

czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju, wyłonili a następnie nagrodzili zwycięzców.Wśród nagrodzonych znalazł się również Miłosz Kujawka,

zajmując miejsce na podium.
Wszyscy uczestnicy, opiekunowie, członkowie komisji otrzymali

drobne pamiątki specjalnie przygotowane na potrzeby turnieju.Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach stali się właścicielami upominków

ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy Kłodawa.

W czasie turnieju organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników słodkie bułki.Gratulujemy!

LAUREAT 2016.
Newsy
13.04.2016 - w Auli UAM im. prof. Jerzego Rubińskiego w Kaliszu

odbyło się wręczenie zaświadczeń i nagród 145 laureatom konkursów przedmiotowych

dla uczniów gimnazjów organizowanych

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z rejonu Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu i Koninie.


Na uroczystość przygotowaną przez Kuratorium Oświaty przybyli między innymi:


wicekurator oświaty Hanna Rajcic-Mergler,
wiceprezydent Miasta Kalisza - Artur Kijewski,
zastępca prezydenta miasta Konina - Sławomir Lorek,
laureaci konkursów oraz osoby im towarzyszące.


Uroczystości towarzyszyło motto:

„Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.

Zaświadczenia i nagrody wręczyła w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Hanna Rajcic-Melgler.

Podniosłym chwilom wręczenia zaświadczeń laureata towarzyszyła muzyka Wojciecha Kilara,
a niewątpliwą ozdobą tej uroczystości był występ artystyczny dzieci i młodzieży
uczestniczącej w zajęciach Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

Po uroczystości była okazja do rozmów i pamiątkowych fotografii.
Na twarzach laureatów, ich rodziców i nauczycieli dostrzec można było wzruszenie i dumę z tego,
że są najlepszymi z najlepszych.

Nasz uczeń uzyskał:


TYTUŁ LAUREATA


PONADWOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO
Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
POD NAZWĄ
KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ
ZORGANIZOWANEGO I PRZEPROWADZONEGO PRZEZ
PONADWOJEWÓDZKĄ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

TYTUŁ LAUREATA

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
ZORGANIZOWANEGO I PRZEPROWADZONEGO PRZEZ
WOJEWÓDZKĄ KOMISJĘ
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
TYTUŁ LAUREATA

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FIZYCZNEGO
ZORGANIZOWANEGO I PRZEPROWADZONEGO PRZEZ
WOJEWÓDZKĄ KOMISJĘ
KONKURSU FIZYCZNEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓWBardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


OPOLE W KOLE 2016.
Newsy
8 kwietnia 2016 r. w Miejskim Domu Kultury w Kole odbył się

FESTIWAL PIOSENKI XXI WIEKU

"OPOLE W KOLE,"


w którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kolskiego.II miejsce zajęła

KINGA ANTKIEWICZ kl. IcOtrzymała nagrodę w postaci bonu towarowego na kwotę 300 złotych.


Opiekunem Kingi jest p. Ewa Podlasin - nauczycielka muzyki


Organizatorzy konkursu:


Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych Kole

Miejski Dom Kultury w Kole

Gratulujemy!

XX KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE 2016.
Newsy
W dniu 21 marca 2016r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie

odbył się etap rejonowy XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.Naszą szkolę reprezentowały uczennice klas pierwszych:

Gabriela Dopierała, Amelia Wojciechowska i Sandra Wojciechowska.


Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Amelia Wojciechowska.


Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Elżbieta Dąbrowa.


Cele konkursu:
- przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,
- popularyzowanie kultury regionalnej,
- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,
- integracja społeczności województwa wielkopolskiego.
MARATON MATEMATYCZNY 2016.
Newsy4 kwietnia 2016r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

odbyła się trzecia edycja Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów.

Jest to projekt skierowany do uczniów klas trzecich gimnazjum z Powiatu Kolskiego.
Celem konkursu jest:

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów,
 zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia
 oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych.

Organizatorem III Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów
było się Starostwo Powiatowe w Kole
i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Patronat honorowy nad konkursem sprawowali:
Wicestarosta Powiatu Kolskiego Pan Marek Banaszewski,
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu w Kole
oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Pan Zdzisław Domański.Do udziału w matematycznych zmaganiach przystąpili najlepsi uczniowie z siedmiu gimnazjów:

- Gimnazjum w Przedczu
- Gimnazjum Nr 3w Rysinach Kolonii
- Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
- Gimnazjum w Kościelcu
- Gimnazjum w Wólce Czepowej
- Gimnazjum w Chodowie
- Gimnazjum w Dąbiu

Laureatami II miejsca zostali:

Kamil Szydłowski - klasa IIIc i Beata Siwińska - klasa IIIaSerdecznie gratulujemy!

KONKURS RELIGIJNY 2016.
Newsy
W dniu 07.04.2016 r. odbył się etap dekanalny

Konkursu Wiedzy Religijnej pt.:

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” – Jan Paweł II Papież Rodziny


W tym etapie wzięło udział 12 uczniów z dekanatu, w tym troje uczniów z naszej szkoły.Do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 07.06.2016r. we Włocławku przeszło troje uczniów.

W tym z naszej szkoły dwie osoby:

1. Gabriela Dopierała kl. I B – zajęła II miejsce

2. Weronika Rosiak kl. II B - zajęła III miejsce
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

JAN PAWEŁ II 2016.
Newsy
02. 04. 2016 r. przypada 11 rocznica śmierci
Świętego Jana Pawła II.
Nasza szkoła dziś upamiętniła ten dzień ukazując postać Jana Pawła II
na plakacie, a w bibliotece szkolnej była wystawa książek o Janie Pawle II.
Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz przy pomniku Jana Pawła II,
znajdującego się przy Kościele parafialnym
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kłodawie.
aut. D. Bartosik
KONKURS WIEDZY O PRAWIE 2016.
Newsy
Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Radcy Radców Prawnych w ramach programu

„Szkoła bliższa prawu”

zorganizował w tym roku po raz pierwszy Ogólnopolską Akademię - Konkurs Wiedzy o Prawie

dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Celem Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

1. wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.


Ogólnopolska Akademia - Konkursu Wiedzy o Prawie ma charakter trzyetapowy.


30 marca odbył się pierwszy etap Konkursu – szkolny,
który składał się z części pisemnej tj. testu zawierającego zadania zamknięte
oraz z wypowiedzi ustnej przed Komisją Szkolną.


Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas I-III naszego gimnazjum.
Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.Do drugiego etapu – okręgowego mogli zakwalifikować się tylko trzej uczniowie z najwyższą liczbą punków.

Zwycięzcami zostali:

Kamil Szydłowski z klasy IIIc, Gabriela Dopierała z klasy Ia i Amelia Wojciechowska z klasy Ia.


Gratulacje dla wszystkich uczestników Konkursu złożył również Pan Burmistrz,
który zaszczycił nas swoją obecnością.Życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach.
ŻYCZENIA
Newsy

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.


życzy

Beata Kołuda


KONKURS WIELKANOCNY 2016.
Newsy


W środę 23.03. 2016 w bibliotece odbyło się rozdanie nagród za udział w konkursie na ozdobę wielkanocną.

Tym razem tematem przewodnim konkursu był „ZAJĄC”.

Wpłynęła ogromna ilość prac, ze szkół z naszej gminy i gmin ościennych – z Przedcza, Chodowa

a także z dość daleko oddalonej od Kłodawy - szkoły z Ponętowa Górnego Drugiego.


Konkurs rozpatrywany był w trzech kategoriach.

W kategorii klas I –III

W kategorii klas IV – VI

W kategorii gimnazjów


I miejsce przypadło Tomaszowi Bierzgalskiemu

II miejsce dla Martyny Marciniak

III miejsce dla Gabrieli Kuśmierkiewicz,


cała nagrodzona trójka z Gimnazjum Nr1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

KONKURS "MANDALA"
Newsy


Konkurs plastyczny ,,Mandala”, który został zorganizowany

przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole,


skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Na w/w konkurs wpłynęło aż 100 prac.

Naszej uczennicy z klasy IIIc – Wiktorii Jankowiak

udało się zdobyć wyróżnienie.


Bardzo serdecznie gratulujemy Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów.

DBI - SPRAWOZDANIE 2016.
Newsy


Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI

były realizowane pod hasłem

"Lepszy internet zależy od Ciebie!".


Podczas obchodów chcieliśmy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego,

że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

Chcieliśmy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci,

który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami

jak również jako formę twórczej rozrywki.

W naszej szkole podejmowaliśmy szereg przedsięwzięć:


- debaty klasowe - Internet narzędzie, czy sposób na życie,

- panel plastyczny - lepszy Internet zależy od Ciebie,

- konkursy:

 Internetowy savoir-vivre- dekalog,
 Internetowy wiersz,
 Wyśpiewaj bezpieczny Internet,
 Lepszy Internet zależy od ciebie.


Miały one na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań

na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,

zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie

oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.


Komisja konkursowa w składzie:

Beata Kołuda, Mariola Felczyńska, Maria Bartłomiejczak, Arleta Sławińska

nagrodziła następujących uczniów:


Patrycja Bartłomiejczak, Agata Rzeźnik, Michał Radke, Amelia Pecyna,

Wiktoria Majkowska, Gabriela Dopierała


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka