Styczeń 22 2018 09:35:09
Menu
Szkoła bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
Reklama11 LISTOPADA 2017


9 listopada br. zajęcia szkolne rozpoczęły się porankiem patriotycznym.

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości

uczniowie klasy IIa gimnazjum słowem i piosenką przypomnieli

społeczności szkolnej wydarzenia historyczne,

które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.


Uroczystość szkolna wzbogacona została prelekcją na temat początków edukacji w Kłodawie,

wygłoszoną przez dr habilitowanego Piotra Gołdyna,

konsultanta do spraw doradztwa metodycznego, publicystę i regionalistę.
Prelekcja powiązana była z jubileuszem 120-lecia szkoły,

obchodzonym pod hasłem

„Od kałamarza do komputera – historia i tradycja edukacji w Kłodawskiej Jedynce”.MEDIACJE 2017/201830 października 2017r.

w naszej szkole odbyły się spotkania

mediatorów rówieśniczych z uczniami klas I, IV oraz VII.

Ich celem było wyjaśnienie, na czym polega mediacja, przedstawienie jej zasad,

a także zapoznanie uczniów z działalnością Klubu Mediatorów.


Zajęcia odbyły się z okazji Tygodnia Mediacji.

Dzięki przeprowadzonej ankiecie udało się znaleźć osoby,

które w przyszłości będą mogły pełnić rolę mediatora rówieśniczego.

Niezwykle istotne jest to, że mediacje pomogą uczniom rozwiązać konflikty bez ingerencji osób trzecich.

Jest to przecież alternatywny sposób rozwiązywania sporów.


W spotkaniach brała udziałktóra już od kilkunastu miesięcy przybliża uczniom naszej szkoły tajniki edukacji prawnej.


KONCERT JUBILEUSZOWY 2017/2016
Z pięknym tortem i hukiem fajerwerków, przy dźwiękach doskonałej muzyki

mieszkańcy Kłodawy świętowali 120 urodziny naszej szkoły.

W sobotę 21 października w godzinach popołudniowych odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury

w Kłodawie międzypokoleniowy koncert jubileuszowy

"Powrócisz tu- 120 minut na 120 lat”.


Koncert stanowił integralną część obchodów jubileuszu 120-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr1 w Kłodawie,
dziś imienia Świętego Jana Pawła II .
Koncert ten to sentymentalna podróż do lat dzieciństwa i młodości,
podczas którego usłyszeliśmy autorskie wiersze, wzruszające wykonania piosenek, tańca i utworów instrumentalnych.Do tego muzycznego wydarzenia przyjęli zaproszenie absolwenci:

Aleksandra Windyga, Olga Felczyńska, Patrycja Tomczyk, Magdalena Spychalska, Paulina Rybińska, Dominika Chróścielska, Kacper Grzanka, Maria Urbanek, Marcin Felczyński, Gracjan Estkowski oraz Angelika i Sylwia Kamińskie.
Pojawili się również goście Agnieszka Kozłowska i Magdalena Kułaszka.Wystąpili także uczniowie- szkolna grupa wokalna:


Kinga Antkiewicz, Julia Wawrzyniak, Julia Kochanowska, Martyna Twardygrosz, Wiktoria Kowalewska i Gabriela Dopierała. Koncert reżyserowała i prowadziła Mariola Felczyńska, nauczyciel i absolwent kłodawskiej „Jedynki”

To wspaniałe wydarzenie uświetnił swoim występem reaktywowany na potrzeby jubileuszu
szkolny zespół piosenki i tańca „Iskierki”, którego artystyczna prezentacja spotkała się ze szczególnym odbiorem.
Iskierki podziękowały swojej wieloletniej opiekunce i instruktorce zespołu
p. Janinie Roszkiewicz za serce i miłość do muzyki pięknym bukietem kwiatów.

Koncert okazał się znakomitą okazją do spotkania wielu absolwentów, nauczycieli, mieszkańców Kłodawy,
którzy przybyli na w/w wydarzenie z różnych stron kraju i zagranicy.

Wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca. Pani dyrektor Beata Kołuda, nie kryjąc wzruszenia,
dziękowała młodym artystom za występy i gościom za udział w uroczystościach.

Zaprosiła na bal jubileuszowy na dzień 11 listopada 2017 roku.

Uroczystościom w Gok-u towarzyszyła projekcja filmu „Czerpiąc z przeszłości budujemy przyszłość”
autorstwa p. Marii Bartłomiejczak,

wystawa prac plastycznych

i wystawa dokumentów archiwalnych kronik przygotowana pod mecenatem Spółki "UNIWERSUM".


W/w koncert mógł być zrealizowany dzięki wsparciu UMiG Kłodawa poprzez realizację projektu

„Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony- uroczystości z okazji jubileuszu 120 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie”.

aut. Mariola Felczyńska


KONCERT JUBILEUSZOWY


BAL JUBILEUSZOWY 2017/2018
JUBILEUSZ 120 - LECIAJubileusz 120-lecia najstarszej szkoły w Kłodawie


Kłodawa to niewielka miejscowość leżąca na skraju wschodniej części województwa wielkopolskiego.
Miasteczko to ma bardzo bogatą historię liczącą już ponad 587 lat,
kiedy to otrzymało prawa magdeburskie od króla Władysława Jagiełły,
stając się tym samym miastem.


Tam właśnie mieści się jedna z najstarszych szkół w powiecie kolskim
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie,
która w tym roku obchodzi swój jakże zacny jubileusz - 120-lecia.

Od początku swego funkcjonowania szkoła ta była ośrodkiem kultury i wsparcia dla społeczności kłodawskiej.

Bliskie relacje łączyły ją zawsze, nie tylko ze względu na sąsiedztwo,
z kościołem parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Uroczyste obchody 120-letniej Jubilatki zorganizowano 20 października 2017 r.
Ich inauguracją była msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie,
którą celebrował ks. dr Marcin Idzikowski dyrektor Wydziału Katechetycznego przy Kurii Diecezji Włocławskiej.
Podczas liturgii dokonano poświęcenia sztandaru szkoły.
Po zakończeniu mszy dyrekcja oraz uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem swego patrona,
znajdującym się przy kościele parafialnym.
Następnie zaproszeni goście, społeczność uczniowska, pracownicy szkoły i mieszkańcy miasta
udali się do kłodawskiej „Jedynki” na oficjalne obchody tego święta.

Znakomici goście uświetnili swoją obecnością tę piękną uroczystość,
na której w części oficjalnej dokonano uroczystego przekazania sztandaru
społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

Nadmienić należy, iż Szkoła Podstawowa nr 1 przyjęła imię swego patrona - Świętego Jana Pawła II w 2014 roku,
kiedy funkcjonowała jeszcze pod nazwą Gimnazjum nr 1 w Kłodawie.

Zaraz po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową
podjęto starania o utrzymanie imienia Świętego Jana Pawła II patronem tej szkoły.
Uczniowie nie ukrywali dumy z tego, że ich patronem jest św. Jan Paweł II,
największy autorytet współczesnego świata, orędownik młodzieży, przyjaciel dzieci.

Jedna z uczennic wyrecytowała piękne i wzruszające podziękowania dla patrona szkoły,
który na pewno patrzył na uroczystość i błogosławił z Domu Ojca.

Dziękuję Ci Ojcze za złote myśli, które są jak promyki wiosennego słońca.
Dziękuję za poczucie humoru, za uśmiech, którego nigdy Ci nie brakowało.
Dziękuję za miłość, jaką obdarowałeś wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, czy też kolor skóry.
Dziękuję, że przybliżyłeś nas do Boga, mimo iż przed nami była ciężka droga.
Dziękuję za to, że zawsze wszystkich wspierałeś i potrafiłeś pocieszyć każdego dobrym słowem.
Dziękuję, że pokazałeś jak żyć i wierzyłeś, że jesteśmy nadzieją i przyszłością.

Mottem, które przyświecało jubileuszowi najstarszej szkoły w mieście,
były słowa Naszego Papieża:


„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Magdalena Adamkiewicz
E-kolo.pl Portal Miejski


UROCZYSTA AKADEMIAW murach naszej szkoły gościliśmy:

Pana Leszka Galembę- Posła na Sejm RP VIII kadencji

Księdza dr Marcina Idzikowskiego- Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku

Księdza Prałata Jerzego Dylewskiego- Proboszcza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie

Pana Krzysztofa Błaszczyka – Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty

Panią Dorotę Galus – Pełniącą Funkcję Burmistrza Kłodawy

Pana Andrzeja Tomczyka –Sekretarza Powiatu Kolskiego

Pana Zdzisława Domańskiego
– wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego

Panią Janinę Roszkiewicz – Radną Rady Powiatu Kolskiego i długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

Panią Ewę Ochęndalską- Radną Rady Powiatu Kolskiego

Pana Marka Skrzypczaka- Członka Zarządu Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. wybrany przez Załogę

Radnych Rady Miejskiej w Kłodawie, w tym komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na czele z przewodniczącą p. Jadwigą Tyksińską


Panią Justynę Wawrzyniak – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie

Panią Jolantę Kucharzak – Przewodniczącą Zespołu ds. Edukacji Prawnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu


Pana Jarosława Jankowskiego – Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Pana Ireneusza Niewiarowskiego – Senatora RP I, VII I VIII kadencji.

Pana Dawida Pudło – Kierownika Referatu, Oświaty, Kultury i Sportu w UMiG w Kłodawie

Pana Grzegorza Fijałkowskiego – Dyrektora Biura Poselskiego oraz Prezesa Kutnowskiej Hurtowni Buraka Cukrowego w Straszkowie

Panią Elżbietę Antkiewicz – Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie

Panią Mariolę Felczyńską – prezes Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka”
Burmistrzów i wójtów gmin sąsiadujących

Dyrektorów szkół, przedszkola Miasta i Gminy Kłodawa oraz dyrektorów szkół zaprzyjaźnionych z terenu powiatu kolskiego

Poczty sztandarowe szkół, jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz innych organizacji

Dyrektorów i prezesów firm, banków, instytucji.

Księży, siostrę zakonną, organistę wraz z chórem kościelnym


Prezesów i kierowników stowarzyszeń oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Przedstawicieli służby zdrowia i służb mundurowych.

Przedsiębiorców

Przedstawicieli mediów


Dyrekcję, uczniów, nauczycieli i pracowników
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie.

Aabsolwentów.

Rodziców.

Dziadków.

Emerytowanych nauczycieli i pracowników.
Pragniemy jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie swoją obecnością,

tego ważnego wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje.

Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, okazuje życzliwość i aprobatę dla naszych działań,

jest inspiracją i bodźcem, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę.


PASOWANIE NA UCZNIÓW 2017/2018
57 JESIENNYCH ZAWODACH STRZELECKICH ZIEMI KALISKIEJ 2017/2018
7.10.2017r. zawodnicy nowo powstałego

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”w Kłodawie

wzięli udział w 57 Jesiennych Zawodach Strzeleckich Ziemi Kaliskiej.Drużyna UKS Jedynka Kłodawa w składzie:

Natalia Królikowska, Anna Piguła, Mariusz Andrzejczak

zajęła I miejsce


Każdy z zawodników w drużynie oddawał 10 strzałów z karabinu sportowego kal. 5,6 mm,

a jeden zawodnik z drużyny dodatkowo 10 strzałów z pistoletu sportowego kal.5,6 mm.


Wszyscy nasi juniorzy:

Natalia Królikowska, Anna Piguła, Magdalena Banasiak i Kamil Szczęsny

awansowali do finału konkurencji karabin sportowy, w którym spotkało się 8 najlepszych zawodników.


W finale każdy uczestnik oddawał 40 strzałów ocenianych.

Najlepiej spisała się Magdalena Banasiak, która zajęła II miejsce i otrzymała cenną nagrodę rzeczową.


Dodatkowo nagrodę rzeczową dla najmłodszego uczestnika zawodów otrzymał Kamil Szczęsny.


PIELGRZYMKA 2017/2018
04 października klasy III gimnazjum wraz z wychowawcami wyjechali do Lichenia.


Uroczystą mszę świętą celebrował

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering.

Kazanie wygłoszone przez księdza Jakuba z rapowymi przerywnikami było ciekawym sposobem modlitwy.


GIMNAZJALIŚCI PODCZAS PIELGRZYMKI:

- wysłuchali śpiewu chóru Emmanuel,

- uczestniczyli w konferencji poprowadzonej przez księdza Jakuba na temat „Spotkań z Jezusem”,

- otrzymali pamiątkową dziesiątkę różańca.

ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ SZKOŁY
SREBRNE MUSZKIETY

STRZELCY WYBOROWI -

Sukces kłodawskich gimnazjalistów

FINAŁ CENTRALNY 56. ZAWODÓW STRZELECKICH "O SREBRNE MUSZKIETY - 2017’’

zadanie zlecone

Ministerstwa Obrony Narodowej

Wojskowemu Stowarzyszeniu "Sport - Turystyka - Obronność"

realizowanego przy współpracy i pomocy Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ - Wschód

Cywilno - Wojskowego Związku Sportowego "ZAWISZA"

Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

W dniach 11-13 września 2017 roku w Bydgoszczy odbył się

Finał Centralny 56 Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2017”.

Pierwotnie zawody miały odbyć się w maju 2017r., jednak z uwagi na procedury organizacyjne termin został zmieniony.

Zawody odbywały się w obiektach Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz .

W etapie centralnym uczestniczyły zwycięskie drużyny chłopców i dziewcząt z finałów wojewódzkich.Wielkopolskę reprezentowało Gimnazjum nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie w składzie:

drużyna dziewcząt:

Anna Piguła, Natalia Królikowska, Magdalena Banasiak


drużyna chłopców:

Kamil Szczęsny Maciej Kowalewski, Konrad Sieradzki.


Strzelano w konkurencji olimpijskiej 60 strzałów w pozycji leżącej z karabinka sportowego kal.5,6mm.,

do tarcz elektronicznych oddalonych o 50 metrów.
W klasyfikacji zespołowej dziewcząt w kategorii bez licencji kłodawska drużyna zajęła:

I MIEJSCE zostając MISTRZEM POLSKI

Dziewczęta zwyciężyły z wynikiem - 1743,4 pkt.

wyprzedzając drużynę (Mazowieckie)- II LO Siedlce- 1739,6 pkt.

oraz drużynę (Lubelskie) - LO Biłgoraj - 1723,4 pkt.


Wspaniale spisały się również w klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce-Królikowska Natalia- 586,4pkt. MISTRZYNI POLSKI

II miejsce – Piguła Anna-586,1pkt. V-CE MISTRZYNI POLSKI


VII miejsce- Banasiak Magdalena-570,9pktW kategorii drużynowej chłopców drużyna w składzie:


Sieradzki Konrad, Kowalewski Maciej, Szczęsny Kamil zajęła:

IV miejsce z liczbą 1675,7pkt.To niewątpliwy sukces i dowód na to, że wytrwała i sumienna praca pozwala osiągnąć cel.

Zawsze potrzebni są jednak Ci,

dzięki którym młodzi ludzie chcą się rozwijać, są pełni zapału i pozytywnej energii.

Od kilku lat młodzież rozwija swoje predyspozycje i umiejętności

pod kierunkiem Pana Mariusz Andrzejczaka- nauczyciela wychowania fizycznego,

trenera strzelectwa sportowego, a jednocześnie wielkiego pasjonatę sportu.


Dyrekcja oraz cała społeczność szkolna jest dumna z sukcesów osiąganych przez uczniów i nauczyciela.INFORMACJA 2017/2018
Newsy
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Newsy
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Newsy
Dyrektor, Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie

zapraszają

na uroczyste

rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczystość odbędzie się

4 września o godzinie 9.00


w hali sportowej SP nr 1

im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018
Newsy


WYPRAWKA

SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI
Newsy


SPRAWOZDANIE - Filmik

SPRAWOZDANIE
ŻyczeniaSzanownym Rodzicom i Drogim Uczniom

składamy serdeczne podziękowania

za całoroczną współpracę.


Życzymy

udanego wypoczynku, bezpiecznych podróży, słonecznej pogody, niezapomnianych wrażeń i niezwykłych wakacyjnych przygód.


Beata Kołuda

oraz
Grono Pedagogiczne
Gimnazjum Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II
w Kłodawie


120 lat!
SPOT REKLAMOWY


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka