Czerwiec 27 2019 11:13:54
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaStypendium
Stypendium szkolne w roku 2010/2011


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów do 24 roku życia zamieszkałych na terenie GMINY KŁODAWA.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

* pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,

* miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Od dnia 01.10.2009r. kwota ta wynosi 351,00 zł.

* są zameldowani na obszarze GMINY KŁODAWA.


Wnioski są wydawane w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa pokój nr 23. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 15.09.2010r.


Na podstawie Zarządzenia Nr 34/10 Burmistrza Kłodawy z dnia 11 sierpnia 2010 r. do dnia 9 września 2010 r. rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) składają do Dyrektora szkoły wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011.


Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi:

klasy I-III szkoły podstawowej - do kwoty 170 zł

klasa II gimnazjum - do kwoty 310 zł

Uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - do kwoty 200 zł.


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego)

Pieniądze wypłaca się po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, rachunek lub paragon.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
* imię i nazwisko ucznia,
* klasę do której będzie uczęszczał,
* adres szkoły,
* wykaz zakupionych podręczników,
* kwotę zakupu,
* datę zakupu
* czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Formularz wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie


Szanowni nauczyciele
Szanowni nauczyciele raporty z ewaluacji wewnetrznej przeprowadzonej w ZS nr 1 w Kłodawie,
w roku szkolnym 2009/2010
zostały wysłane na e-mail nauczycielezzsn1@wp.pl
Prosimy o wdrożenie wniosków.
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
w Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie
odbędzie się 01.09.2010 roku
o godzinie 9.00
Podręczniki
Witajcie uczniowie!


Rok szkolny zbliża się nieubłaganie, zatem czas wkońcu zakupić niezbędne podręczniki.
Poniżej umieszczam dokumentację dla poszczególnych klas:


Podręczniki dla klas I-III szkoły podstawowej

Podręczniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Podręczniki dla klas I-III gimnazjum
RADA PEDAGOGICZNA


Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie informuje,
iż dnia 25 sierpnia 2010 r. o godz. 8.00
odbędzie się
RADA PEDAGOGICZNA.PÓŁKOLONIE W ZS NR 1 W KŁODAWIE

W Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie
w dniach od 28.06.2010r.do 08.07.2010r. dzieci uczestniczyły w półkoloniach.
Wszyscy bawili się znakomicie.
Podsumowując tegoroczne półkolonie w Kłodawskiej Jedynce należy podkreślić, iż doświadczenia tego i zeszłych lat udowodniły, iż idea zapewnienia dzieciom Gminy Kłodawa możliwości powitania wakacji w takiej formie jest trafiona. Duża frekwencja na wszystkich zajęciach, pozytywne reakcje dzieci i ich rodziców oraz podziękowania składane na ręce opiekunów dowodzą, iż tę tradycję należy kontynuować i rozwijać w latach przyszłych.
W półkoloniach uczestniczyli:


Rosiak Ada, Chmielecki Aleksander, Bierzgalski Tomasz, Zięcia Agata, Adaszewski Łukasz, Joźwiak Marcin, Żarkiewicz Karolina, Woźniak Anna,Woźniak Jakub, Miszczak Piotr, Kacperski Szymon,Miszczak Agata,Murakowska Paulina, Wardzińska Emila,Murakowski Przemysław, Jóźwiak Jakub,Przyborowska Patrycja, Twardygrosz Martyna,Siwińska Natalia, Antkiewicz Kinga, Jankowska Wiktoria, Anielak Oliwia, Brzeziński Dominik, Lemczak Sandra, Andrzejewski Dominik, Andrzejewski Marcin, Kurpiński Bartosz, Sochacka Weronika, Pałka Patryk,Danelski Jakub.

NAJLEPSI UCZNIOWIEDYPLOMY WZOROWEGO UCZNIA OTRZYMUJĄ:Klasa Ia- wych. p. Elżbieta Nolbert
Andrzejewska Wiktoria, Anielak Oliwia, Antkiewicz Kinga, Czajka Karolina, Dopierała Gabriela, Jankowski Wiktor, Konarska Dominika, Leszczyńska Wiktoria, Mokra Wiktoria, Nitecka Julia, Twardygrosz Martyna, Wojciechowska Amelia.


Klasa Ib- wych. p. Beata Jankowska
Kochanowska Julia, Kubiak Justyna, Mikołajczyk Amelia, Świątek Gracja, Wątor Zuzanna, Witczak Jakub


Klasa IIa- wych. p. Małgorzata Kołodziejska

Buczkowski Marcel, Cichocka Alicja, Cichocka Martyna, Cieślińska Martyna, Konopińska Katarzyna, Rosiak Ada, Roszkiewicz Wiktoria, Tomaszewska Weronika, Woźniak Jakub


Klasa IIb- wych. p. Beata Winiecka
Kołodziejek Paulina, Krawczyk Kamil, Piguła Anna, Przyborowska Patrycja, Sieradzki Konrad


Klasa IIIa- wych. p. Iwona Feczyńska

Chmielecki Aleksander, Marciniak Oliwia, Rybińska Sandra, Sędziak Mateusz


Klasa IIIb- wych. p. Ewa Bernacka
Bartłomiejczak Patrycja,Felczyński Jakub, Kubajka Konrad, Kubiak Aleksander, Kołodziejczak Nikola, Niewiarowski Bartosz, Olszewska Andżelika, Pecyna Amelia, Rzeźnik Agata, Szadkowska Oliwia, Wawrzyniak Mateusz


Klasa IVa- wych. p.Magdalena Adamkiewicz
Magdalena Krajewska, Sandra Lemczak, Izabela Łaszkiewicz,Marta Nitecka


Klasa Va- wych. p. Maria Bartłomiejczak
Julia Kazimierczak, Marcelina Chmielecka


Klasa VB- wych. p. Elżbieta Dąbrowa
Julia Marciniak, Klaudia Marczak, Patryk Matusiak, Wiktoria Stolarska, Mateusz Stolarski


Klasa VIa- wych.p. Ilona Wojciechowska
Natalia Podlasin, Adam Dzięgielewski, Aleksandra Szydłowska, Klaudia Frątczak, Konrad Kołuda


Klasa VI b wych. p. Michał Szymański
Klaudia Augustyniak, Paulina Murakowska


Klasa Ib- wych p. Anna Wysocka
Natalia Pawlak, Kinga Bartłomiejczak


Klasa Ic- wych p. Małgorzata Jesiona
Aleksandra Małecka


Klasa IIa- wych p. Danuta Bartosik
Adamkiewicz Michał, Kikosicka Donata, Kusztal Michał, Łuczyński Krzysztof, Michalak Emila, Wężyk Daria, Windyga Aleksandra, Witkowski Jakub, Zwolińska Milena


Klasa IIb- wych. p. Małgorzata Górska
Dzięgielewski Wojciech, Frątczak Natalia, Wesołowska Beata


Klasa IIc- wych p. Mariusz Andrzejczak
Męczykalski Radosław, Komorowska MarlenaŚWIADECTWO Z WYRÓŻNIENIEM W KL. III GIM otrzymują:


Cegielska Estera, Chróścielski Dawid, Czerwczak Agnieszka, Gadomski Adam, Główczyński Maciej, Izychart Iwona, Król Tomasz, Ochendalski Patryk, Olkuski Maciej, Rzetelska Katarzyna, Żurawik Amanda, Górniak Justyna, Kupiński Konrad, Mamoński Łukasz, Kochanowska Klaudia, Stankiewicz Ilona, Andrzejewski Piotr, Janiszewska Lilia, Kaczorowski Bartosz, Kołodziejski Dawid, Nowacki Przemysław, Siwiński Piotr

Wakacje


Z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010


CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI


składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę, życząc jednocześnie, by nadchodzący okres wakacji był czasem radości i odpoczynku.


Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom, Nauczycielom, Dyrekcji
KŁODAWSKIEJ JEDYNKI
życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
InformacjaW dniach 12 i 13 czerwca podczas Kłodawskich Dni Soli zostanie przeprowadzona Zbiórka Publiczna na rzecz powodzian.

Zbiórka prowadzona będzie na Stadionie Sportowym w Kłodawie.

Organizatorem zbiórki jest Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie przy współudziale Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie.
Wybory

Dominika Chróścielska, Weronika Jaroszewska, Michał Chruścielski, Aleksandra Windyga,

Dawid Chróścielski, Aleksandra Małecka, Radosław Męczykalski, Adam Gadomski


Do Młodzieżowej Rady Gminy Kłodawa wybrani zostali:

Dominika Chróścielska, Dawid Chróścielski, Adam Gadomski


Gratulujemy!!!

Festyn

Informujemy, iż FESTIWAL NAUKI został odwołany!!!• Prezentacja twórczości uczniów ZS nr 1 w Kłodawie,
• Doświadczenia i eksperymenty,
• „Kącik Super Niani”- wskazówki i porady specjalisty,
• Wystawa solnych wynalazków,
• „Kącik małego czytelnika” –poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato,
• „Smakowitości Solnego Kuchcika” – interaktywne gotowanie,
• „Zrób to sam” – kącik dla taty, syna i brata,
• Studio stylizacji fryzur i paznokci,
• Turniej strzelecki,
• Ścianka wspinaczkowa,
• „Zakręcony” Turniej Ruchu Drogowego,
• Aerobik dla wszystkich,
• Rodzinne śpiewanki,
• Potyczki rodzinne w kategoriach: sportowych, plastycznych, z wiedzy ogólnej.
• Loteria fantowa.
• Wypieki domowe.
• Klasowe punkty gastronomiczne.
Koło strzeleckie
Na kolskiej strzelnicy LOK w Kole r11; Ruszkowie, w X Powiatowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty Kolskiego zmagali się zawodnicy z powiatu kolskiego.

Celem zawodów było podnoszenie kwalifikacji strzeleckich pracowników samorządowych oraz integracja środowiska samorządowego z instytucjami, zakładami pracy, inspekcjami i służbami z nimi współpracującymi. Patronat nad imprezą objął Starosta Kolski a organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Powiatowy LOK w Kole.
Strzelano z broni kbks na odległość 50 metrów. Każdy z uczestników oddał po 13 strzałów w tym 3 próbne.
Po zakończeniu zawodów najlepsi z rąk Starosty Wieńczysława Oblizajka otrzymali nagrody w postaci pucharów, pamiątkowych medali i dyplomów. W międzyczasie strzelcy mogli posilić się gorąca kiełbaską.

W II części zawodów w godzinach południowych odbyła się rywalizacja drużyn LOK w kategorii drużynowej i indywidualnej.
LOK juniorzy:
1 miejsce Szkolne Koło LOK Zespół Szkół nr 1 Kłodawie r11;246pkt.


LOK juniorki:
1 miejsce Szkolne Koło LOK I ZS nr 1 w Kłodawie 233pkt,
2 miejsce Szkolne Koło LOK II ZS nr 1 w Kłodawie 192pkt


Juniorzy indywidualnie:
1 miejsce Wojciech Szopa Szkolne Koło LOK ZS nr 1 w Kłodawie 86pkt,
3 miejsce Damian Komorowski Szkolne Kolo LOK ZS nr 1 w Kłodawie 83pkt.
Juniorki indywidualnie:
1 miejsce Milena Zwolińska Szkolne Koło LOK ZS nr 1 w Kłodawie 82pkt.
3 miejsce Daria Wężyk Szkolne Koło LOK ZS nr 1 w Kłodawie 74pkt.
Koło gastronomiczne


W Zespole Szkół nr 1 w Kłodawie


pod patronatem Stowarzyszenia "Kłodawska Jedynka" powstało
Zajęcia prowadzi Pan Marek Zwoliński,
w każdy wtorek,
od godziny 13.40 do 14.25.


Zainteresowanych uczniów prosimy o kontakt z Panią Marią Sochacką.


Walentynki
Dzień Babci i Dziadka
Święta Bożego Narodzenia
Wieczorek poetycki
Człowiek w swojej działalności zmierza do tworzenia czegoś nowego. Wymaga to zaangażowanie w pracę swojej inwencji twórczej, pomysłowości, innego spojrzenia na rzeczywistość. Wszystko to sprzyja ogólnemu rozwojowi i kształceniu. Twórczość poetycka jest formą wypowiedzi, która pozwala na ujawnienie przeżyć, wzbogaca wewnętrzny świat człowieka. Słowa przelane na papier umacniają wiarę we własne siły, pozwalają też realizować swoje marzenia w świecie fantazji. Zabawa w "wierszowanie" jest atrakcyjną i lubianą przez młodzież szkolną formę pracy. Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie chętnie piszą utwory poetyckie. Zaangażowanie "młodych twórców" pozwoliło po raz szósty zorganizować spotkanie z twórczością dziecięcą. Niezmienną ideą przewodnią spotkania było promowanie młodych talentów oraz popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do poezji.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka