KONKURS BIBILIJNY

Notice: Undefined index: user_status in /home/amms3/domains/gim1klodawa.pl/public_html/print.php on line 80
Dodane przez AS dnia Luty 13 2009 08:44:05
KONKURS BIBLIJNY
– Ewangelia wg św. Marka

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi” Mk 1, 17


Regulamin konkursu:
(dotyczy obu typów szkół)


ADRESACI KONKURSU:
Młodzież klas szkół podstawowych i gimnazjalnychORGANIZATORZY:
Gimnazjum Centrum Szkoleniowego Wiedza w KoninieCELE KONKURSU:

· Poznanie Ewangelii wg. św Marka.

· Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka.

· Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie Słowa Bożego.

· Pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii i w życiu szkoły.

· Zachęcenie do czynnego uczestnictwa w lokalnym życiu Kościoła i społeczności.

ZASADY:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6 i gimnazjalnych z klas 1-3. Do konkursu katecheci zgłaszają trzech uczniów z każdej szkoły.

2. Trzyosobowe reprezentacje szkół przyjeżdżają pod opieką katechety.

3. Etap pierwszy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i będzie zawierał pytania testowe z wyboru i pytania otwarte.

4. Do etapu drugiego przechodzi sześciu uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na podstawie ilości zdobytych punktów w pierwszym etapie.

5. Etap drugi, ustny, wyłoni trzech zwycięzców dla których przewidziane są nagrody rzeczowe.
TERMINY:
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6marca 2009 r.Konkurs odbędzie się dnia:

§ 12.03.2009 r. o godz. 14:00 dla uczniów szkół podstawowych,

§ 13.03.2009 r. o godz. 14.00 dla uczniów gimnazjów

w Koninie – w Gimnazjum Centrum Szkoleniowego WIEDZA ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35 (V osiedle, budynek SP nr 5, II piętro).
LITERATURA:
Ewangelia wg św. Marka (Biblia Tysiąclecia, wyd. V), wstęp do tej Ewangelii,

UWAGA!!!


dla uczniów gimnazjów dodatkowo obowiązują przypisy do powyższej Ewangelii.

KOMISJA:

Komisję stanowić będą nauczyciele, katecheci i duszpasterze.
ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników (do trzech uczniów) należy przesłać na adres:
Gimnazjum Centrum Szkoleniowego Wiedza, 62-510 Konin ul. Wyszyńskiego 35, chęć wzięcia udziału w konkursie można również przekazać telefonicznie na nr tel. 0 63 242 24 68.
UWAGI:

Od decyzji podjętej przez Komisję Konkursową nie ma odwołania.

ZAINTERESOWANI KONKURSEM MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ DO PAŃ: MGR DANUTY BARTOSIK, MGR BEATY SZCZERBIAK