Październik 24 2019 07:39:59
Menu
Szkoa bez przemocy
Dla ucznia
Aktualnie online
Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 628,373
Najnowszy użytkownik: nyhtggdagi
ReklamaKalendarium historii szkoły
Hymn Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II
w KłodawieMy młodzi chcemy być silni
Poznawać przyrodę i świat.
Zwyciężać mądrością i wiedzą
By szczęście zakwitło wśród nas
Leć w górę orle biały nasz
Zdobywaj obszary wśród gwiazd
Z uporem prowadź nas do chwały
Bo przestrzeń jest nasza i czas


Kalendarium historii najstarszej szkoły w KłodawieUlotka o naszej szkoleZARYS DZIEJÓW MIASTA KŁODAWY


Zabytkowy budynek szkoły.Budynek AHala sportowa na miarę XXI wiekuBudynek A i Hala SportowaPracownia matematycznaMultimedialna pracownia polonistycznaMultimedialna pracownia polonistycznaMultimedialna pracownia komputerowo - językowaMultimedialna pracownia komputerowo - językowaPracownia mechatroniczno - komputerowaPracownia mechatroniczno - komputerowaGimnazjum nr1 dąży do tego, aby nasz absolwent w wyniku systematycznego, spójnego działania wszystkich pracowników szkoły przy współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi był człowiekiem aktywnym, twórczym, o rozbudzonej ciekawości poznawczej i motywacji do samorealizowania.


Umiejącym podejmować decyzje w oparciu o wartości etyczne, moralne, humanizm, tolerancję, sprawiedliwość i szacunek dla pracy.


Promującym zdrowy styl życia, dbającym o środowisko, będącym w dobrych relacjach z innymi, szanującym godność ludzi, otwartym na idee jednoczącej się Europy, przy zachowaniu dumy narodowej.


W naszej Szkole tworzymy właściwą atmosferę dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego ucznia. Stawiamy sobie więc za cel przygotowanie uczniów do swobodnego poruszania się w nowej rzeczywistości, uczymy ich rozpoznawania swoich potrzeb i świadomego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów oraz hierarchizacji wartości.


Bazujemy na pedagogicznym zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, którzy są otwarci na potrzeby ucznia i dbają o jego dobro, życzliwie współpracując ze sobą są gotowi do wprowadzania innowacji, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.


Społeczność Szkoły tworzą uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy, którzy współpracują ze sobą i dbają o jak najlepszy wizerunek naszej placówki, pozytywnie się z nią identyfikując.Jubileusz 120-lecia najstarszej szkoły w Kłodawie
Kłodawa to niewielka miejscowość leżąca na skraju wschodniej części województwa wielkopolskiego.
Miasteczko to ma bardzo bogatą historię liczącą już ponad 587 lat,
kiedy to otrzymało prawa magdeburskie od króla Władysława Jagiełły,
stając się tym samym miastem.

Tam właśnie mieści się jedna z najstarszych szkół w powiecie kolskim
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie,
która w tym roku obchodzi swój jakże zacny jubileusz - 120-lecia.
Od początku swego funkcjonowania szkoła ta była ośrodkiem kultury i wsparcia dla społeczności kłodawskiej.
Bliskie relacje łączyły ją zawsze, nie tylko ze względu na sąsiedztwo,
z kościołem parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Uroczyste obchody 120-letniej Jubilatki zorganizowano 20 października 2017 r.
Ich inauguracją była msza św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie,
którą celebrował ks. dr Marcin Idzikowski dyrektor Wydziału Katechetycznego przy Kurii Diecezji Włocławskiej.
Podczas liturgii dokonano poświęcenia sztandaru szkoły.
Po zakończeniu mszy dyrekcja oraz uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem swego patrona,
znajdującym się przy kościele parafialnym.
Następnie zaproszeni goście, społeczność uczniowska, pracownicy szkoły i mieszkańcy miasta
udali się do kłodawskiej „Jedynki” na oficjalne obchody tego święta.
Znakomici goście uświetnili swoją obecnością tę piękną uroczystość,
na której w części oficjalnej dokonano uroczystego przekazania sztandaru
społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.
Nadmienić należy, iż Szkoła Podstawowa nr 1 przyjęła imię swego patrona - Świętego Jana Pawła II w 2014 roku,
kiedy funkcjonowała jeszcze pod nazwą Gimnazjum nr 1 w Kłodawie.
Zaraz po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową
podjęto starania o utrzymanie imienia Świętego Jana Pawła II patronem tej szkoły.
Uczniowie nie ukrywali dumy z tego, że ich patronem jest św. Jan Paweł II,
największy autorytet współczesnego świata, orędownik młodzieży, przyjaciel dzieci.
Jedna z uczennic wyrecytowała piękne i wzruszające podziękowania dla patrona szkoły,
który na pewno patrzył na uroczystość i błogosławił z Domu Ojca.
Dziękuję Ci Ojcze za złote myśli, które są jak promyki wiosennego słońca.
Dziękuję za poczucie humoru, za uśmiech, którego nigdy Ci nie brakowało.
Dziękuję za miłość, jaką obdarowałeś wszystkich ludzi bez względu na wyznanie, czy też kolor skóry.
Dziękuję, że przybliżyłeś nas do Boga, mimo iż przed nami była ciężka droga.
Dziękuję za to, że zawsze wszystkich wspierałeś i potrafiłeś pocieszyć każdego dobrym słowem.
Dziękuję, że pokazałeś jak żyć i wierzyłeś, że jesteśmy nadzieją i przyszłością.
Mottem, które przyświecało jubileuszowi najstarszej szkoły w mieście,
były słowa Naszego Papieża:

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
Magdalena Adamkiewicz


E-kolo.pl Portal Miejski
UROCZYSTA AKADEMIA

W murach naszej szkoły gościliśmy:
Pana Leszka Galembę- Posła na Sejm RP VIII kadencji
Księdza dr Marcina Idzikowskiego- Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku
Księdza Prałata Jerzego Dylewskiego- Proboszcza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodawie
Pana Krzysztofa Błaszczyka – Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty
Panią Dorotę Galus – Pełniącą Funkcję Burmistrza Kłodawy
Pana Andrzeja Tomczyka –Sekretarza Powiatu Kolskiego
Pana Zdzisława Domańskiego – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego
Panią Janinę Roszkiewicz – Radną Rady Powiatu Kolskiego i długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
Panią Ewę Ochęndalską- Radną Rady Powiatu Kolskiego
Pana Marka Skrzypczaka- Członka Zarządu Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. wybrany przez Załogę
Radnych Rady Miejskiej w Kłodawie, w tym komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na czele z przewodniczącą p. Jadwigą Tyksińską
Panią Justynę Wawrzyniak – Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie
Panią Jolantę Kucharzak – Przewodniczącą Zespołu ds. Edukacji Prawnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
Pana Jarosława Jankowskiego – Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
Pana Ireneusza Niewiarowskiego – Senatora RP I, VII I VIII kadencji.
Pana Dawida Pudło – Kierownika Referatu, Oświaty, Kultury i Sportu w UMiG w Kłodawie
Pana Grzegorza Fijałkowskiego – Dyrektora Biura Poselskiego oraz Prezesa Kutnowskiej Hurtowni Buraka Cukrowego w Straszkowie
Panią Elżbietę Antkiewicz – Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie
Panią Mariolę Felczyńską – prezes Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka” Burmistrzów i wójtów gmin sąsiadujących
Dyrektorów szkół, przedszkola Miasta i Gminy Kłodawa oraz dyrektorów szkół zaprzyjaźnionych z terenu powiatu kolskiego
Poczty sztandarowe szkół, jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz innych organizacji Dyrektorów i prezesów firm, banków, instytucji.
Księży, siostrę zakonną, organistę wraz z chórem kościelnym
Prezesów i kierowników stowarzyszeń oraz przedstawicieli związków zawodowych.
Przedstawicieli służby zdrowia i służb mundurowych.
Przedsiębiorców
Przedstawicieli mediów
Dyrekcję, uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie.
Aabsolwentów.
Rodziców.
Dziadków.
Emerytowanych nauczycieli i pracowników.
Pragniemy jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie swoją obecnością,
tego ważnego wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje.
Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, okazuje życzliwość i aprobatę dla naszych działań,
jest inspiracją i bodźcem, aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Profilaktyka